एगमार्कनेट
28 Sep 2019
गेहूँ 147 औसत अधिकतम मूल्य: 1840 न्यूनतम मूल्य: 1800   |  गेहूँ दड़ा अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1730   |  गेहूँ लोक-1 अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 2100   |  गेहूँ लोकवान अधिकतम मूल्य: 2135 न्यूनतम मूल्य: 1840   |  गेहूँ लोकवान गुजरात अधिकतम मूल्य: 2210 न्यूनतम मूल्य: 1920   |  गेहूँ मिलबर अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1950   |  गेहूँ राजस्थान टुकड़ी अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 2150   |  गेहूँ शरबती अधिकतम मूल्य: 2175 न्यूनतम मूल्य: 1975   |  गेहूँ देशी अधिकतम मूल्य: 2020 न्यूनतम मूल्य: 1970   |  गेहूँ स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2020 न्यूनतम मूल्य: 1995   |  गेहूँ मध्यम अधिकतम मूल्य: 2090 न्यूनतम मूल्य: 1880   |  गेहूँ संकर अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1700   |  धान धान अधिकतम मूल्य: 1769 न्यूनतम मूल्य: 1350   |  धान सोना अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1900   |  धान सोना महसूरी अधिकतम मूल्य: 1900 न्यूनतम मूल्य: 1750   |  धान पैडी मोटा अधिकतम मूल्य: 1810 न्यूनतम मूल्य: 1560   |  धान सम्बा मसूरी अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1720   |  धान एमटीयू-1010 अधिकतम मूल्य: 1835 न्यूनतम मूल्य: 1815   |  धान सामान्य अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1360   |  चावल 1009 कार अधिकतम मूल्य: 1900 न्यूनतम मूल्य: 1800   |  चावल मोटा अधिकतम मूल्य: 2750 न्यूनतम मूल्य: 2525   |  चावल तृतीय अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 1950   |  चावल सोना अधिकतम मूल्य: 3350 न्यूनतम मूल्य: 3150   |  चावल सामान्य अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 2450   |  मक्का देशी लाल अधिकतम मूल्य: 2550 न्यूनतम मूल्य: 2100   |  मक्का देशी सफेद अधिकतम मूल्य: 2050 न्यूनतम मूल्य: 1900   |  मक्का हाइब्रिड#स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 1700   |  मक्का स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1820 न्यूनतम मूल्य: 1760   |  मक्का लाल अधिकतम मूल्य: 2160 न्यूनतम मूल्य: 1960   |  मक्का पीला अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1640   |  मक्का हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2040 न्यूनतम मूल्य: 1960   |  ज्वार ज्वार (सफेद) अधिकतम मूल्य: 2860 न्यूनतम मूल्य: 2400   |  ज्वार ज्वार (पीली) अधिकतम मूल्य: 2550 न्यूनतम मूल्य: 2090   |  बंगाली चना औसत (साबुत) अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 4350   |  बंगाली चना देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) अधिकतम मूल्य: 4350 न्यूनतम मूल्य: 4200   |  बंगाली चना देशी (साबुत) अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 3375   |  बंगाली चना काबुल 100 कि.ग्रा. अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 5100   |  बंगाली चना कॉटा अधिकतम मूल्य: 3740 न्यूनतम मूल्य: 3540   |  उड़द देशी अधिकतम मूल्य: 6750 न्यूनतम मूल्य: 2500   |  उड़द उड़द (साबुत) अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 4085   |  उड़द उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 9500   |  उड़द स्थानीय अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 5600   |  मूँग हरा (साबुत) अधिकतम मूल्य: 5950 न्यूनतम मूल्य: 4500   |  मूँग मूंग दाल-1 अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6400   |  मूँग स्थानीय (साबुत) अधिकतम मूल्य: 5550 न्यूनतम मूल्य: 5450   |  मूँगफली हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 4400   |  मूँगफली बोल्ड अधिकतम मूल्य: 3700 न्यूनतम मूल्य: 3600   |  मूँगफली स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 4375   |  मूँगफली जी -20 अधिकतम मूल्य: 5275 न्यूनतम मूल्य: 5200   |  तिल सफेद अधिकतम मूल्य: 10710 न्यूनतम मूल्य: 8080   |  तिल काला अधिकतम मूल्य: 15425 न्यूनतम मूल्य: 14500   |  सरसों लोही काली अधिकतम मूल्य: 4310 न्यूनतम मूल्य: 3400   |  सरसों सरसौं (काली) अधिकतम मूल्य: 4300 न्यूनतम मूल्य: 3330   |  सोयाबीन स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 3600   |  सोयाबीन पीला अधिकतम मूल्य: 4190 न्यूनतम मूल्य: 2730   |  कपास RCH-2 अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 5160   |  कपास Narma BT Cotton अधिकतम मूल्य: 6455 न्यूनतम मूल्य: 5700   |  सेब अमेरिकन अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |  सेब डैलीसियस अधिकतम मूल्य: 6700 न्यूनतम मूल्य: 2800   |  सेब कश्मीर#शिमला-2 अधिकतम मूल्य: 6140 न्यूनतम मूल्य: 3000   |  सेब रॉयल डेलीसियस अधिकतम मूल्य: 8950 न्यूनतम मूल्य: 4800   |  सेब सेब अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |  नारंगी संतरा अधिकतम मूल्य: 2580 न्यूनतम मूल्य: 2520   |  केला मध्यम अधिकतम मूल्य: 1550 न्यूनतम मूल्य: 1355   |  केला नन्द्रा बाले अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |  केला पका हुआ केला अधिकतम मूल्य: 6400 न्यूनतम मूल्य: 1250   |  केला लाल केला अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 3500   |  केला रसाकथाई अधिकतम मूल्य: 8200 न्यूनतम मूल्य: 5000   |  केला पूवन अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |  केला रोबस्टा अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 1700   |  केला पलयमथोड़न अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |  केला अमृतपानी अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 900   |  अनन्नास अनन्नास अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |  अंगूर काला अधिकतम मूल्य: 3900 न्यूनतम मूल्य: 3800   |  अंगूर हरा अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 4200   |  प्याज नासिक अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 1700   |  प्याज लाल अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 1800   |  प्याज स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 3700   |  प्याज प्याज अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 705   |  प्याज बड़ा अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |  प्याज छोटा अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 4500   |  प्याज प्रथम किस्म अधिकतम मूल्य: 4900 न्यूनतम मूल्य: 2900   |  आलू (लाल नैनीताल) अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 500   |  आलू देशी अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 400   |  आलू एफ.ए.क्यू. अधिकतम मूल्य: 1000 न्यूनतम मूल्य: 700   |  आलू लाल अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 880   |  आलू ज्योति अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1010   |  आलू स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 400   |  आलू आलू अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 400   |  आलू चिप्स अधिकतम मूल्य: 800 न्यूनतम मूल्य: 700   |  लहसुन ओसत अधिकतम मूल्य: 7620 न्यूनतम मूल्य: 6515   |  लहसुन देशी अधिकतम मूल्य: 7525 न्यूनतम मूल्य: 5300   |  लहसुन लहसुन अधिकतम मूल्य: 9200 न्यूनतम मूल्य: 4000   |  सोंठ सूखी अधिकतम मूल्य: 23000 न्यूनतम मूल्य: 21000   |  सोंठ वैजीटेबल - फ्रैश अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 5700   |  बाजरा देशी अधिकतम मूल्य: 2060 न्यूनतम मूल्य: 1675   |  बाजरा हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 1950 न्यूनतम मूल्य: 1625   |  जव दरा अधिकतम मूल्य: 1950 न्यूनतम मूल्य: 1650   |  फूलगोभी अफ्रीकन सरसों अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 400   |  फूलगोभी फूलगोभी अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 500   |  बैंगन गोल अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1150   |  बैंगन गोल#लम्बा अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 550   |  बैंगन अरकासिला मट्टीगुला अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 400   |  बैंगन बैंगन अधिकतम मूल्य: 5900 न्यूनतम मूल्य: 250   |  काली गिरी उंगराब्लेड अधिकतम मूल्य: 33000 न्यूनतम मूल्य: 31000   |  काली गिरी गरब्लेड अधिकतम मूल्य: 33000 न्यूनतम मूल्य: 31000   |  हलदी फिंगर अधिकतम मूल्य: 7569 न्यूनतम मूल्य: 6118   |  हलदी बल्ब अधिकतम मूल्य: 6599 न्यूनतम मूल्य: 5335   |  जीरा बीज क्यूमीन सीड (जीरा) अधिकतम मूल्य: 17500 न्यूनतम मूल्य: 12500   |  धनिया धनिया अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 700   |  मेथी बीज मेथीबीज अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 3600   |  अरहर अरहर अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 4250   |  अरहर अरहर दाल (तूर) अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 8500   |  अरहर Small (Whole) अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 5000   |  मसूर मसूर गोला अधिकतम मूल्य: 5460 न्यूनतम मूल्य: 4010   |  मटर खेत मटर अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |  अलसी अलसी अधिकतम मूल्य: 4770 न्यूनतम मूल्य: 4675   |  चीकू सपोता अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 2300   |  पपीता पपीता अधिकतम मूल्य: 2960 न्यूनतम मूल्य: 1100   |  ग्वार ग्वार अधिकतम मूल्य: 1300 न्यूनतम मूल्य: 1100   |  मुसम्मी मौसमबी अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 2300   |  टमाटर देशी अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 500   |  टमाटर स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 700   |  टमाटर हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 467   |  टमाटर टमाटर अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 333   |  गुच्छित फलियां सेम का गुच्छा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1000   |  करेला करेला अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 400   |  लौकी बोटल गौर्ड अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 250   |  कोयला पेठा अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |  कद्दू कद्दू अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 450   |  भिन्डी भिन्डी अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 400   |  अमरथस अमरंथस अधिकतम मूल्य: 3700 न्यूनतम मूल्य: 1600   |  हरी मिर्च हरी मिर्च अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 400   |  पहाड़ी मिरची मिर्च अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 2800   |  लोबिया लोबियामलान (शाकाहारी) अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 3500   |  कच्चे केले कच्चा केला अधिकतम मूल्य: 6400 न्यूनतम मूल्य: 650   |  लोबिया लोबियाम्लान (साबुत) अधिकतम मूल्य: 9300 न्यूनतम मूल्य: 3800   |  सेम सेम (साबुत) अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 2400   |  कसावा टैपियोका अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1700   |  अमफोफैलस अम्फोफैलस अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |  हरी सोंठ कच्चा अदरक अधिकतम मूल्य: 19000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |  धनिया बीज धनिया बीज अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 4400   |  धनिया बीज मध्यम हरा अधिकतम मूल्य: 4880 न्यूनतम मूल्य: 4480   |  अन्डी के बीज एरंड का बीज अधिकतम मूल्य: 4750 न्यूनतम मूल्य: 4255   |  अन्डी के बीज एरंड अधिकतम मूल्य: 4690 न्यूनतम मूल्य: 4500   |  कोपरा कोपरा अधिकतम मूल्य: 10130 न्यूनतम मूल्य: 5250   |  नारियल नारियल अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 2150   |  नारियल बड़ा अधिकतम मूल्य: 9700 न्यूनतम मूल्य: 7700   |  गाजर गाजर अधिकतम मूल्य: 6600 न्यूनतम मूल्य: 1500   |  बंदगोभी गोभी अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 250   |  चचेंड़ा चिचिण्डा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1600   |  चुकन्दर बीटरूट अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 600   |  ककडी खीरा अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 250   |  रिज गार्ड (तोरी) काली तोरी अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 400   |  मूली मूली अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 500   |  ठोंडेकाई थोन्डेकाई अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 2000   |  शलगम मिर्च अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 1300   |  हरा ऑवले कच्चा आवरे (साबुत) अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 2800   |  सहजन की फली ड्रमस्टीक अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 2200   |  आम मैंगो - रा- राइप अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |  भिगोया हुआ मटर भिगोया हुआ मटर अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 9000   |  सीमेबाडनेकाई सीमेबडानेंकाई अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 2000   |  नूल खोल नूल खोल अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 2000   |  सुवर्णा गड्डे सूवर्णागड्डे अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 3200   |  कटहल का फल कठहल अधिकतम मूल्य: 900 न्यूनतम मूल्य: 800   |  अमरूद अमरूद अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1000   |  अनार अनार अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 2800   |  मसूर दाल मसूरी दाल अधिकतम मूल्य: 7900 न्यूनतम मूल्य: 5000   |  मसूर दाल काला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 6600 न्यूनतम मूल्य: 4000   |  तूर दाल तूर दाल अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 6600   |  तूर दाल अन्य अधिकतम मूल्य: 8210 न्यूनतम मूल्य: 8190   |  बंगली चना दाल चना दाल अधिकतम मूल्य: 5780 न्यूनतम मूल्य: 5100   |  बंगली चना दाल अन्य अधिकतम मूल्य: 6325 न्यूनतम मूल्य: 5200   |  उर्द की दाल उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 8050 न्यूनतम मूल्य: 6000   |  मूग दाळ मूंग दाल अधिकतम मूल्य: 7400 न्यूनतम मूल्य: 6650   |  मूँगफली का बीज मूंगफली का बीज अधिकतम मूल्य: 6780 न्यूनतम मूल्य: 5355   |  रतालू Yam (Ratalu) अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |  फरसबी French Beans (Frasbean) अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 5000   |  पालक (भाजी) Little gourd (Kundru) अधिकतम मूल्य: 1850 न्यूनतम मूल्य: 1500   |  दागदार तुरई (परवल) Pointed gourd (Parval) अधिकतम मूल्य: 3265 न्यूनतम मूल्य: 1600   |  गोल तुरई Round gourd अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 1000   |  नीबू Lemon अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1200   |  लोकी Sponge gourd अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 450   |  कोलाकैसिया Colacasia अधिकतम मूल्य: 4700 न्यूनतम मूल्य: 830   |  पालक पालक अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 950   |  मटर मटर (सूखा) अधिकतम मूल्य: 5020 न्यूनतम मूल्य: 4600   |  सफेद मटर सफेद मटर अधिकतम मूल्य: 5310 न्यूनतम मूल्य: 4920   |  धान 1121 अधिकतम मूल्य: 3450 न्यूनतम मूल्य: 2800   |  धान Sugandha अधिकतम मूल्य: 2550 न्यूनतम मूल्य: 2450   |  धान Basmati 1509 अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 2200   |  
 • Breaking News

  Main Slider

  5/slider-recent
 • ये भी पड़े ...बेताल पच्चीसी


  ये भी पड़े.. आयुर्वेद


  सम्पूर्ण सिंहासन बत्तिसी


  प्याज की उन्नत खेती कैसे करे ? पड़े प्याज में उर्वरक , रोग , किट से बचाव व उन्नत तकनीक !!

  September 22, 2019 0

  प्याज एक नकदी फसल है। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी एवं मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन एवं कुछ विटामिन भी अल्प मात्रा में रहते हैं। प्...

  किसानो के लिए इस से बड़ी कोई योजना नही ,, अब किसानों को मिलेंगे न्यूनतम 11 हजार और अधिकतम 31 हजार रुपये सालाना की सहायता

  August 17, 2019 1

  17/8/2019 बसे बड़ी किसान स्कीम धनबाद,/झारखंड (Jharkhand) विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड की...

  धान की खेती की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ,, लाभ दिलाने में बहुत उपयोगी होगी ..

  August 15, 2019 0

  धान (Paddy / ओराय्ज़ा सैटिवा) एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्...

  Next post

  प्याज की उन्नत खेती कैसे करे ? पड़े प्याज में उर्वरक , रोग , किट से बचाव व उन्नत तकनीक !!

  प्याज एक नकदी फसल है। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी एवं मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन एवं कुछ विटामिन भी अल्प मात्रा में रहते हैं। प्...

  Post Top Ad